Er zijn 3 hoofdclassificaties waarin de onderwijssector kan worden onderverdeeld. Zij zijn:

• Schoolonderwijs
• Vervolgopleiding
• Hoger onderwijs

Soms wordt onderwijs gegeven in een niet-klaslokaalachtergrond. Het kan plaatsvinden in een gevangenis of in een ziekenhuis. Onderwijstaken bestaan ​​niet alleen uit onderwijstaken. Andere mensen werken achter het runnen van de onderwijssector. Zo zijn er mensen die de administratie van een onderwijsinstelling verzorgen; er zijn mensen op de financiële afdeling, er zijn mensen aanwezig om technische ondersteuning te verlenen aan het instituut, er zijn onderwijsassistenten en ook onderwijspsychologen die aan de sector zijn verbonden.

OVER VERSCHILLENDE LANDEN:

De onderwijssector in landen als Engeland, Wales en Noord-Ierland is qua bestuur vrij gelijkaardig. Schotland heeft echter verschillende manieren om deze sector te runnen. De regels en wetten met betrekking tot de onderwijssector zijn in dit land anders.

DE VRAAG VAN MENSEN IN ONDERWIJSBAAN:

Er is veel vraag naar afgestudeerden als het gaat om banen in het onderwijs. Soms is er een tekort aan leraren in vakken als wiskunde en natuurwetenschappen. Uit onderzoek blijkt dat de basisscholen vol zitten met leraren, terwijl de middelbare scholen nog vacatures hebben.

DE TOP 10 ONDERWIJSVACATURES ZIJN:

• Leraar basisonderwijs: de basisschool begint van klas 1 tot en met klas 5. De leraren zijn verplicht om vakken te geven als Engels, wiskunde, basiswetenschappen, geschiedenis, aardrijkskunde en een andere taal. Andere dingen zoals kunst en kunstnijverheid en lichamelijke opvoeding worden ook onderwezen. Er zijn dus niet alleen vakdocenten nodig, er zijn ook plekken voor onderwijsbanen.

HOGER ONDERWIJS BANEN:

• Leraar secundair: de middelbare school start vanaf klas 6 en loopt door tot klas 12. Op secundair niveau krijgen de leerlingen verschillende vakken. Ook krijgen de leerlingen lichamelijke opvoeding.

• Leraar in het voortgezet onderwijs of op hbo-niveau: na het flauwvallen van scholen gaan studenten naar colleges. Docenten leiden deze studenten op in gespecialiseerde gebieden van hun keuze.

• Universitair docent: zij leiden studenten op die toelating zoeken aan universiteiten.

• School Liberiaan: een Liberiaan heeft de leiding over de hele bibliotheek. Hij houdt de boeken bij en leent ze uit aan de studenten.

• Leraar volwasseneneducatie: dit type beroep betreft volwassenen. Een leraar moet een aantal vaardigheden aan studenten aanleren.

• Leraar in een gevangenis of in een ziekenhuis: deze leraren zijn verplicht om onderwijs te geven aan de gevangenen en de patiënten in een ziekenhuis.

• Onderwijspsychologen: verschillende onderwijsinstellingen hebben psychologen die zich bezighouden met de begeleiding van de studenten. Ze bespreken problemen van de studenten en motiveren hen en helpen hen om problemen beter aan te pakken.